8 Ductile Cast Iron Manhole Cover (Round/Square) ฝาปิดท่อ ฝาบ่อ พักเหล็กหล่อเหนียวระบบบำบัดน้ำ

         Ductile Cast Iron Manhole Cover ฝาปิดท่อ ฝาบ่อ พักเหล็กหล่อเหนียวระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป #ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating ฝาบ่อ

ใบเสนอราคาฝาปิดบ่อท่อพักเหล็กหล่อเหนียว 
Casting iron Ductile Manhole Cover Quotation <– Click ดาวน์โหลดโบรชัวร์ 

** ราคาที่นำเสนอข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง (เป็นราคามารับเองที่โรงงาน) | Price excluded VAT and Delivery 

1) Ductile Cast Iron Grade 500-7, EN124 Standard วัสดุผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว แข็งแรงยืดหยุ่นเหนียวกว่าเหล็กหล่อเทาทั่วไป ที่ระดับการรับแรงเท่ากันจะใช้วัสดุน้อยกว่า ทำให้ฝาปิดท่อ
มีน้ำหนักเบากว่า บำรุงรักษาง่ายกว่า
2) Options: H=Hinge มีบานพับ, L=Locking key มีตัวล็อคปิดฝา, R=Rubber Seal มีซีลยางกันกลิ่น 
3) For more information: ขอข้อมูลรายละเอียดราคาสำหรับแต่ละรุ่น กรุณาส่ง E-mail หรือติดต่อฝ่ายขายของบริษัทฯ 


#ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating 

รูปภาพและเสป็ค ฝาบ่อ ปิดท่อ พักระบายน้ำเหล็กหล่อเหนียว Cast-Iron Ductile Manhole Cover Specification Gallery

Ductile Cast Iron Round Manhole Cover 350mm. B125
ฝาบ่อทรงกลมเหล็กหล่อเหนียว ขนาด 35 ซม. รับน้ำหนัก 12.5 ตัน

#ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating ฝาปิดท่อ

Ductile Cast Iron Round Manhole Cover 500mm. A15
ฝาบ่อ ทรงกลมเหล็กหล่อเหนียว ขนาด 50 ซม. รับน้ำหนัก 1.5 ตัน


#ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating ฝาปิดท่อ ฝาบ่อ

Ductile Cast Iron Round Manhole Cover 600mm. A15
ฝาบ่อ ทรงกลมเหล็กหล่อเหนียว ขนาด 60 ซม. รับน้ำหนัก 1.5 ตัน

#ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating 

Ductile Cast Iron Round Manhole Cover 600mm. B125
ฝาบ่อ ทรงกลมเหล็กหล่อเหนียว ขนาด 60 ซม. รับน้ำหนัก 12.5 ตัน


#ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating 

Ductile Cast Iron Round Manhole Cover 600mm. C250
ฝาบ่อ ทรงกลมเหล็กหล่อเหนียว ขนาด 60 ซม. รับน้ำหนัก 25 ตัน

#ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating 

Ductile Cast Iron Round Manhole Cover 600mm. D400
ฝาบ่อ ทรงกลมเหล็กหล่อเหนียว ขนาด 60 ซม. รับน้ำหนัก 40 ตัน

#ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating 

Ductile Cast Iron Round Manhole Cover 800mm. A15
ฝาบ่อ ทรงกลมเหล็กหล่อเหนียว ขนาด 80 ซม. รับน้ำหนัก 1.5 ตัน


#ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating 


Ductile Cast Iron Round Manhole Cover 800mm. B125
ฝาบ่อ ทรงกลมเหล็กหล่อเหนียว ขนาด 80 ซม. รับน้ำหนัก 12.5 ตัน

#ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating 

Ductile Cast Iron Round Manhole Cover 800mm. C250
ฝาบ่อ ทรงกลมเหล็กหล่อเหนียว ขนาด 80 ซม. รับน้ำหนัก 25 ตัน

#ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating 

Ductile Cast Iron Round Manhole Cover 800mm. D400
ฝาบ่อ ทรงกลมเหล็กหล่อเหนียว ขนาด 80 ซม. รับน้ำหนัก 40 ตัน


#ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating 

Ductile Cast Iron Square Manhole Cover 400mm. B125
ฝาบ่อ สี่เหลี่ยมเหล็กหล่อเหนียว ขนาด 40 ซม. รับน้ำหนัก 12.5 ตัน


#ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating 


Ductile Cast Iron Square Manhole Cover 600mm. B125
ฝาบ่อสี่เหลี่ยมเหล็กหล่อเหนียว ขนาด 60 ซม. รับน้ำหนัก 12.5 ตัน


#ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating 

Ductile Cast Iron Square Manhole Cover 700mm. B125
ฝาบ่อสี่เหลี่ยมเหล็กหล่อเหนียว ขนาด 70 ซม. รับน้ำหนัก 12.5 ตัน


#ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating 

Ductile Cast Iron Square Manhole Cover 800mm. B125
ฝาบ่อสี่เหลี่ยมเหล็กหล่อเหนียว ขนาด 80 ซม. รับน้ำหนัก 12.5 ตัน


#ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating 

Ductile Cast Iron Square Manhole Cover 900mm. B125
ฝาบ่อสี่เหลี่ยมเหล็กหล่อเหนียว ขนาด 90 ซม. รับน้ำหนัก 12.5 ตัน


#ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating 

วิธีการติดตั้ง ฝาบ่อปิดท่อพักระบายน้ำ #ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ#ManholeCOVER #Grating Sewer Drain Manhole Cover with Frame Installation Method


วิธีการติดตั้ง #ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating
1. ทำการติดตั้งเฟรมพร้อมกับเซทระดับเฟรมให้เสมอกับระดับพื้น โดยเชื่อมติดกับเหล็กโครงสร้างเดิมที่คอบ่อเข้าด้วยกันและเสริมเหล็กทแยงเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
2. สวมฝาแมนโฮลหรือฝาบ่อพักปิดลงไปให้สนิทกับเฟรม และจัดระดับให้แนวฝาเสมอกับพื้นอีกครั้ง ก่อนการเทปูนคอนกรีต
3. ฉาบขัดผิวคอนกรีตให้เรียบเสมอกับฝาบ่อเพื่อความสวยงาม ทิ้งไว้รอจนคอนกรีตได้กำลัง
4. วิธีการติดตั้งนี้เป็นวิธีการติดตั้งฝาแมนโฮล หรือฝาบ่อพักตามมาตรฐานทั่วไป

วิธีการติดตั้งฝาแมนโฮล ฝาปิดบ่อ ฝาท่อพัก ฝาตะแกรงระบายน้ำ #ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating ในกรณีที่หล่อคอบ่อไว้แล้ว ให้ทำไม้แบบเพื่อรองรับการเทคอนกรีต และทำการเชื่อมเหล็กเส้นเข้ากับเฟรมเพื่อทำการเซทระดับ

#ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ#ManholeCOVER #Grating 


#ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ#ManholeCOVER #Grating 


#ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ#ManholeCOVER #Grating 

#เกรตติ้งตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป, #ฝาปิดบ่อพักเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้ง, #FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, #Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER, #Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating, #Saddle Clip Clamp Lock Fastener, #ตัวอุปกรณ์คลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง, #Curbed Drainage Grating Scupper, #ตะแกรงดักขยะใบไม้ในคันหินด้านข้างริมฟุตบาท, #Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel #แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟตกแต่งตู้ปลา, #Stair Tread Nosing Step Cover Protector #แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่น, #Tree Guard Safety Grating Frame #กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้, #Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit, #แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังกำแพงแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง, แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ

ตะแกรงระบายน้ำพลาสติกสำเร็จรูป เหล็กหล่อ อลูมิเนียม แสตนเลส ไฟเบอร์กล๊าส, ฝาบ่อเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้งสำเร็จรูป, FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER, ตะแกรงน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำพุ Swimming Overflow Drain Grilles, ตะแกรงดักเศษอาหารขยะคันหินข้างฟุตบาท, #โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายกรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ, แผงระแนงบังตาหน้ากากตะแกรงกั้นช่องแสงไฟ/กรองลม/ระบายอากาศ #ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ#ManholeCOVER #Grating
Manhole covers provide entry to an underground world of sewers, water mains, power/communication lines, conduits, etc. Manhole covers are a form of art. They are normally lettered ‘Sanitary Sewer’ or ‘Storm Sewer’ but can basically be lettered anything. Manhole covers have different patterns/designs on them and even custom logos if a city desires. Look down next time you are walking through a city and take note. Manhole covers are made of cast iron. These covers need to be heavy so that when vehicles drive over them, they do not become dislodged. Manhole covers normally weigh 100+ pounds each. Some have open pick holes which allow water to enter the manhole. Others have concealed pick holes which do not go all the way through the cover or lift handles such as drop handles or ring handles. Manhole covers can be bolted to the frame for security reasons. Manhole covers can also have a gasket on the bottom of the cover and bolted to the frame which is normally considered watertight. Why are most manhole covers round? Manhole covers are round because a round cover cannot fall through its circular opening. The manhole cover rests on the frame seat; therefore, the diameter of the frame opening is smaller than the manhole cover. Whereas a square or rectangular manhole cover may fall through an opening if turned diagonally in the hole. It is also easier to dig a circular hole. Round covers are easier to machine on a lathe. A round manhole cover can be rolled, which makes it easier to move if needed.Ductile Cast Iron Manhole Cover ฝาปิดท่อเหล็กหล่อเหนียว #ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Gratingผลิตจากวัสดุเหล็กหล่อเหนียว(Ductile Cast Iron) ผลิตตามมาตรฐาน EN124 มีผลทดสอบจากสถาบันรับรองคุณภาพในเมืองไทย เลือกได้หลายเกรดคุณภาพตั้งแต่ 2-40 ตัน มีทั้งรุ่นที่มีบานพับและตัวล็อคป้องกันขโมย ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย ราคาขาย 1 ชุดประกอบด้วยตัวฝาพร้อมเฟรม FRP Manhole Cover ฝาบ่อพักไฟเบอร์เสริมแรงพร้อมเฟรม ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์เสริมแรง FRP ได้มาตรฐาน EN124 ไม่เป็นสนิม รับแรงได้เหมือนเหล็กหล่อเหนียว เลือกได้ตั้งแต่ 2-40 ตัน สวยงามเข้ากับธรรมชาติ ไม่เป็นที่นิยมในตลาดรับซื้อของเก่าไม่มีปัญหาโดนขโมย
ทางเดิน แท่งรางตัวยู ระบายน้ำทิ้ง ริมขอบฟุตบาท, วายเมท, วายเมช, ไวร์เมช, พร้อมเฟรม, ช่องระบายน้ำ, ลวดเหล็กฉีก พับฉลุเจาะรู, เหล็กยืดคาร์บอนไฟเบอร์, ลายตีนเป็ด ไก่, รางระบายน้ำฝน, ขั้นบันไดกันลื่น, ราวกันตก, มินิตะข่ายกันกลิ่น, บล๊อคปูถนนภายนอก ฝายตะแกรงหวีดักแยกเศษขยะลอยใส่ช่องระบายน้ำตรงขอบฟุตบาท ดักฝุ่นผงตะกอนขยะ เศษอาหาร ใบไม้ กระดาษ คันหินกล่องช่องตะแกรงรับน้ำ รางยูด้านข้างริมฟุตบาท, สเปคตามมาตรฐานของเทศบาล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, Sewer drain manhole cover Lifting Key, Trench drainage driveway grates, Dust screen driveway grating near footbath, Leaf trapper safe drain traffic gratesฝาท่อระบายน้ำ เรียกสั้นๆว่า ฝาบ่อพัก #ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating
ฝาท่อคืออะไร ฝาท่อคือ ฝาที่ใช้สำหรับปิดท่อ ซึ่งฝาท่อนั้นมีทั้งฝาท่อที่ใช้ในงานระบายน้ำ งานระบบไฟฟ้า งานบ่อบำบัดน้ำเสีย
ฝาท่อมีประโยชน์อย่างไร ฝาท่อใช้เพื่อช่วยปกปิดป้องกันสิ่งแปลกปลอม ไม่พึงประสงค์ตกลงไป ช่วยอำนวยความสะดวกในการเปิดใช้งานซ่อมบำรุง นอกจากนี้ฝาท่อยังช่วยเพิ่มความเรียบร้อย ความสวยงาม ให้กับพื้นที่ติดตั้งได้อีกด้วย
ประเภทของฝาท่อ ฝาท่อแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ
A: ฝาท่อแบ่งตามวัสดุ ฝาท่อที่ผลิตจากคอนกรีต ฝาท่อที่ผลิตจากเหล็กหล่อสีเทา ฝาท่อที่ผลิตจากไฟเบอร์ผสม ฝาท่อที่ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว
B: ฝาท่อแบ่งตามการใช้งาน ฝาท่อใช้สำหรับงานระบายน้ำ ฝาท่อใช้สำหรับการป้องกันสิ่งแปลกปลอมลงไปในบ่อA manhole cover is a removable plate forming the lid over the opening of a manhole, to prevent anyone or anything from falling in, and to keep out unauthorized persons and material. Manhole covers are often made out of cast iron, concrete or a combination of the two. This makes them inexpensive, strong, and heavy. The weight helps to keep them in place when traffic passes over them, and makes it difficult for unauthorised people not having suitable tools to remove them. Manhole covers may also be constructed from glass-reinforced plastic or other composite material (where cover theft is of concern). Because of legislation restricting acceptable manual handling weights, lighter weight composite manhole cover materials, which also have the benefits of greater slip resistance and electrical insulating properties. A manhole cover sits on metal base, with a smaller inset rim which fits the cover. The base and cover are sometimes called “castings”, because they are usually made by a casting process, typically sand-casting techniques.

The covers usually feature “pick holes” #ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating , into which a hook handle tool is inserted to lift them. Pick holes can be concealed for a more watertight lid, or can allow light to shine through. A manhole pick or hook is typically used to lift them, though other tools can be used as well, including electromagnets. Although the covers are too large to be easily collectible, their ubiquity and the many patterns and descriptions printed on them has led some people to collect pictures of covers from around the world. According to Remo Camerota, the author of a book on the subject titled Drainspotting, Despite their weight and cumbersome nature, manhole covers are sometimes stolen, usually for resale as scrap, particularly when metal prices rise

The question of why manhole covers are typically round Reasons for the shape include:
A round manhole cover cannot fall through its circular opening, whereas a square manhole cover may fall in if it were inserted diagonally in the hole. The existence of a “lip” holding up the lid means that the underlying hole is smaller than the cover, so that other shapes might suffice. (A Reuleaux triangle or other curve of constant width would also serve this purpose, but round covers are much easier to manufacture.)
Round tubes are the strongest and most material-efficient shape against the compression of the earth around them, and so it is natural that the cover of a round tube assume a circular shape.

A round manhole cover #ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating has a smaller surface than a square one, thus less material is needed to cast the manhole cover, meaning lower cost.
The bearing surfaces of manhole frames and covers are machined to assure flatness and prevent them from becoming dislodged by traffic. Round castings are much easier to machine using a lathe.
Circular covers do not need to be rotated to align with the manhole.
A round manhole cover can be more easily moved by being rolled.
A round manhole cover can be easily locked in place with a quarter turn (as is done in countries like France), which makes them hard to open without a special tool. Lockable covers do not have to be made as heavy, because traffic passing over them cannot lift them up by suction

Square & Rectangular manhole covers #ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ#ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating 
✓   Carriageway/Telecom covers
✓   Circular manhole covers
✓   Recessed manhole covers
✓   Gas & Air Tight Inspection manhole covers
✓   Catch Basin covers
✓   Kerb Drain manhole covers
✓   Surface Boxes

Manhole covers #ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #Grating are made out of cast iron. Cast iron means that the iron is melted and then poured, or cast, into a mold. Typical manhole covers are cast using gray cast iron. Ductile cast iron, because of its greater strength, is used for special manhole covers, like those that would be found near airplane terminals. Gray cast iron consists of the element iron and the alloying elements carbon and silicon. The alloying agents, chiefly carbon, give cast iron its strength and durability. Ductile cast iron is produced by adding manganese to the molten iron. The manganese causes the carbon in the iron to form nodules instead of flakes, giving ductile cast iron its greater strength and malleability. Besides iron, the other raw material required to make manhole covers is green sand, which is sand bound together with clay. The green sand is used to produce the molds into which the molten iron is poured. The sand mixture consists of about 90% silica sand, 4-10% clay, 2-10% organics (e.g., coal), and 2-5% water. The sand is not colored green. Green refers to the fact that it is allowed to remain wet during the casting process.

Design Sewer Drainage Manhole Cover Every manhole cover, from the simplest to the most ornate, is first modeled in wood or aluminum. The model is used to make the mold into which the molten cast iron will be poured. The designs that have been created for the surface of the manholes are as varied as the skilled artisans who created them. All manhole covers are round because a round object cannot be dropped into a round hole of the same diameter. This is vital since the weight of the manhole could easily kill a worker standing underneath it. Round manhole covers are also easier to move around on the surface as they can be rolled. There are rectangular utility box covers, but they are not installed over manholes. #ฝาปิดท่อระบายน้ำ #ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ #ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ #ManholeCOVER #GratingHome Page of CHANCON (Products Menu)
เมนูหน้าแรก บริษัทแชนคอน – บริษัทเกรตติงไทย 

    GFRP-Steel-Plastic-PPABS Swimming Overflow Welded Steel Bar GRATING / Composite FibreGlass Casting Ductile Iron MANHOLE COVER ฝาบ่อทึบปิดท่อพักครอบท่อรางระบายน้ำทิ้งสำเร็จรูป ฝาท่อ แมนโฮล เกรตติ้ง / Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating / Curbed Drainage Grating Scupper / Stair Tread Nosing / Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit : ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ เกรตติ้งเหล็กชุบสังกะสีทนสนิม ตะแกรงดักเศษอาหารขยะฝังในคันหินคสล. ฝาทึบปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสเหล็กหล่อเหนียว แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ อุปกรณ์ตะขอขาแขวนฮุกแผ่นกระดานเพกบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังกำแพงแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง

Contact & Enquiry ติดต่อสั่งซื้อ แผนที่ ราคาส่วนลด 
    A. Contact us : ช่องทางติดต่อสั่งซื้อ แผนที่รับสินค้า บัญชีธนาคาร เงื่อนไขการจัดส่ง
    B. Price-Quotation : เช็คราคาสินค้า ขอใบเสนอราคา ส่วนลดพิเศษ
    C. Projects Reference : ตัวอย่างลูกค้า การประยุกต์ใช้ วิธีการเลือกซื้อ
    D. Specification and Services : ความหมาย การสั่งผลิต ติดตั้ง ออกแบบ ผลทดสอบการรับแรง-สารเคมี
    E. About Us (Grating Expert) : Grating Thai | Chancon Group of Company (บริษัท แชนคอน)
    F. Dealer Sales Wanted : ขอเป็นตัวแทนจำหน่าย รับสมัครพนักงานขาย
    G. Shopping Site Map : ราคาสินค้าทั้งหมดของ ตะแกรงระบายน้ำ ฝาปิดบ่อครอบท่อพัก

Overflow Grating ตะแกรงระบายน้ำล้น เกรตติ้งทางเดิน 
    1. Plastic PolyPropylene Grating ตะแกรงทางเดินระบายน้ำ พลาสติกชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษ PP
    2. Galvanised Steel Grating ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปชุบกันสนิม สำหรับรางระบายน้ำ ทางเดิน
    3. FRP FiberGlass Mould Grating ตะแกรงระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส แผ่นปูพื้นทางเดินในโรงงาน
    4. ABS Swimming Overflow Drainage Grating แผ่นตะแกรงระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ
    5. Drive HighWay Leaf Side Drain Grating ตะแกรงดักขยะฝุ่นผงคันหินใบไม้ด้านข้างริมฟุตบาท
    6. Tree Guard Grating Paver Frame Cover กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ สำเร็จรูป

Manhole Cover ฝาบ่อแมนโฮลปิดครอบท่อพักระบายน้ำ 
    7. FRP Manhole Cover ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อไฟเบอร์กล๊าสผสมเรซิ่น (ไม่เป็นสนิม ทดแทนแสตนเลส) 
    8. Ductile Cast Iron Manhole Cover (Round/Square) ฝาปิดท่อ ฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียวบำบัดน้ำ 
    9. FRP Diamond Top Cover (Special Cut) ฝาปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสชนิดสั่งตัดตามขนาด 

Grating Equipment เพ็กบอร์ด ฮุค คลิปล็อค แผ่นปิดผิวกันลื่น 
  10. Egg Crate Ceiling Screen แผงระแนงบังตาหน้ากากตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ กรองลมระบายอากาศ
  11. Ceiling Trellis Shade Grilles ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตา
  12. PegBoard Display Tools Hooks Shelves Perforated Racking แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดเจาะรูติดผนังแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง ตะขอขาแขวนฮุก
  13. FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส แผ่นปิดพื้นผิวกันลื่น ทดแทนเทปกันลื่น เทปตีเส้นเรืองแสง
  14. HDG Steel Grating clip lock clamp fastener คลิปล็อคยึดจับแผงตะแกรง แสตนเลส/เหล็กทนสนิม
  15. FormWork Ties System: TieRod/ThreadBar เหล็กรับแรงทนดึงสูง WingNut WaterStopper 
Related Interesting Products   แนะนำสินค้าของบริษัท 


1-6 Gully Gratingกลุ่มสินค้า ตะแกรงทางเดินระบายน้ำ ดักขยะในคันหินข้างฟุตบาท โคนต้นไม้
เพ็คบอร์ด PegBoards, Hooks ตะขอเกี่ยวขาแขวน, manhole cover, steel grating เพ็คบอร์ด PegBoards, Hooks ตะขอเกี่ยวขาแขวน, manhole cover, steel grating Grating ManholeCover ตะแกรงเหล็กฝาบ่อไฟเบอร์กล๊าส เพ็คบอร์ด PegBoards, Hooks ตะขอเกี่ยวขาแขวน, manhole cover, steel grating 
Grating ManholeCover ตะแกรงเหล็กฝาบ่อไฟเบอร์กล๊าส เพ็คบอร์ด PegBoards, Hooks ตะขอเกี่ยวขาแขวน, manhole cover, steel grating Grating ManholeCover ตะแกรงเหล็กฝาบ่อไฟเบอร์กล๊าส เพ็คบอร์ด PegBoards, Hooks ตะขอเกี่ยวขาแขวน, manhole cover, steel grating 

7-9 Manhole Coverกลุ่มสินค้า ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อ เหล็กหล่อเหนียว ไฟเบอร์กล๊าสผสมเรซิ่น
Grating ManholeCover ตะแกรงเหล็กฝาบ่อไฟเบอร์กล๊าส เพ็คบอร์ด PegBoards, Hooks ตะขอเกี่ยวขาแขวน, manhole cover, steel grating Grating ManholeCover ตะแกรงเหล็กฝาบ่อไฟเบอร์กล๊าส , เพ็คบอร์ด PegBoards, Hooks ตะขอเกี่ยวขาแขวน, manhole cover, steel grating 

10-15 Related Grating: กลุ่มสินค้าตะแกรงตกแต่ง ตัวคลิปล็อคอุปกรณ์ยึดจับตะแกรงเหล็ก
SteelGrating ManholeCover ตะแกรงเหล็กฝาบ่อไฟเบอร์กล๊าส เพ็คบอร์ด PegBoards, Hooks ตะขอเกี่ยวขาแขวน, manhole cover, steel grating SteelGrating ManholeCover ตะแกรงเหล็กฝาบ่อไฟเบอร์กล๊าสเพ็คบอร์ด PegBoards, Hooks ตะขอเกี่ยวขาแขวน, manhole cover, steel grating SteelGrating ManholeCover ตะแกรงเหล็กฝาบ่อไฟเบอร์กล๊าส เพ็คบอร์ด PegBoards, Hooks ตะขอเกี่ยวขาแขวน, manhole cover, steel grating 


CHANCON PROFILE BROCHURE/CATALOG
โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ บจก.แชนคอน – บจก.เกรตติ้งไทย 

แชนคอน ผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ระบบงานฝาตะแกรงระบายน้ำสำเร็จรูป แผ่นปูพื้นทางเดิน แผ่นพื้นยกระดับ ตะแกรงดักขยะข้างฟุตบาท ตะแกรงขั้นบันได แผ่นพื้นยกระดับน้ำหนักเบา ฝาบ่อชำระล้าง ฝาท่อปิดบ่อพัก แผ่นพื้นในลานผลิตเอนกประสงค์ แผ่นรองปูรอบเครื่องจักรกันลื่น แผ่นทางเดินด้านบนระบบบำบัดน้ำเสีย แผ่นกันลื่นขั้นบันไดเหล็กในโรงงาน กระดานเพ็กบอร์ดแขวนเครื่องมือ PegBoard Hooks ทนทานต่อการสึกกร่อนจากทั้งน้ำเค็ม ฝนกรด ปัญหาสนิมและสารเคมี

ตะแกรงเหล็ก ฝาบ่อปิดครอบท่อพัก steel grating manhole coverManhole_Grating_Specialist เกรตติ้งตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING  |  ฝาปิดบ่อพักเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้ง แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER  |  Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating  |  ตัวอุปกรณ์คลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating  |  ตะแกรงดักขยะใบไม้ในคันหินด้านข้างริมฟุตบาท Curbed Drainage Grating Scupper  |  Egg Crate แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟตกแต่งตู้ปลา  |  แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันได แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector : FRP Anti-Slip Gritted Plate Sheeting  |  แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังฮุกตะขอลวดขาแขวน Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit  |  www.chancon.co.th | http://GratingThai.com | http://GratingThai.co.th | http://ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.com | Line@: @iCHANCON   /   Line(iD): iCHANCON |   Mobile (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6   Tel: 02 451 0780-1