ตะแกรงฝ้าเพดานกั้นช่องแสงบังไฟ Egg Crate Grille Divider

ตะแกรงฝ้าเพดาน แผ่นปิดฝ้าระบายอากาศเก็บซ่อนงานระบบประปาไฟฟ้า อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม

#EggCrate #Grilles #LightingScreen #Diffuser #EggCrateGrilleDiffuser #DividerLighting #AquariumPanel #เอ๊จเครท #แผ่นฝ้าผนังเพดานแบบตะแกรง #ตะแกรงกั้นช่องแสง #แผ่นฝ้าบังไฟกรองลม #แผ่นฝ้าระบายอากาศ #แผงระแนงบังตาหน้ากากอาคาร #แผงฉากแผ่นฝ้าเพดาน #ผนังม่าน #ระแนงบังตาหน้ากากกรองช่องลม #แผ่นบานเกล็ดรูระบายอากาศ

ใช้สำหรับสร้างเป็นแผงตะแกรงเพื่อกั้นช่องไฟกรองแสงจากหลอดแอลอีดี/ฟลูออเรสเซนต์ (Led/Fluorescent) ครอบคลุมปกปิดงานระบบไฟฟ้าประดับอาคาร แผงกั้นบังไฟตกแต่งตู้โชว์สินค้า ใช้ทดแทนฝ้าเพดานอลูมิเนียมระบายอากาศ ใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับเลี้ยงปลาสวยงาม ทำแผงกั้นแบ่งห้องโครงสร้างผนังบ่อตู้ภาชนะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้ง กบ ซาลาแมนเดอร์
 

 

ตะแกรงฝ้าเพดานกั้นช่องแสงบังไฟ Egg Crate Grille Divider

Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Panel, Abstract Plastic material board, Egg crate grille with filter, HVAC air return/Double deflection grille, Plastic LED Lighting Diffusers, Filter Media Grids Egg Crate Pond Marine Aquarium , DIY Egg crate Aquarium Cover, Air Ventilation Light Louver for suspended ceiling white plastic Egg crate, Air vector Acrylic Grid Louver : new design supplying ventilation egg crate grilling แผงตะแกรงกั้นช่องไฟกรองแสง ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน ระแนงบังตาหน้ากากกรองช่องลม แผ่นบานเกล็ดรูระบายอากาศ ครอบคลุมปกปิดงานระบบไฟฟ้า ตกแต่งประดับอาคาร

ตะแกรงฝ้าเพดานกั้นช่องแสงบังไฟ Egg Crate Grille Divider
White Polystyrene Egg crate for air returns and venting

Injection molded 1/2″ Thick x 1/2″ x 1/2″ square cell eggcrate louver has a unique interlocking edge design so it can be butted together to form an almost seamless continuous joint.

Nonparabolic plastic louvers are a very economical solution to many lighting and luminous ceiling applications. These louvers are molded in polystyrene or acrylic materials. The white panels are translucent and provide uniform illumination throughout the entire surface. Open cell design allows the light to be transmitted to the working area while reducing glare; in addition, this louver allows nearly unobstructed air movement which will increase the bulb and ballast longevity through more efficient heat dissipation. The egg crate louver is approved by UL for use under sprinkler systems and can be used in lighting fixture or luminous ceiling applications. The egg crate product is an efficient and economical light control device which will reduce glare and provide effective lighting.

 

ตะแกรงฝ้าเพดานกั้นช่องแสงบังไฟ Egg Crate Grille Divider Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel ตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ อุปกรณ์ตกแต่งตู้เลี้ยงปลาสวยงาม

วัสดุเป็นพลาสติก ABS ใช้ตกแต่งได้ทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร ลักษณะเป็นแผ่นตะแกรงบังตาที่มีมิติ ถูกออกแบบให้ดูสบายตา รู้สึกโปร่ง มีนำ้ หนักเบา ติดตัง้ ง่ายสะดวกรวดเร็ว แข็งแรงคงทน เพื่อคุณค่าและความสวยงาม ทำให้อาคารลำ้ สมัยมีนวัตกรรม รูปแบบตามมาตรฐาน ถูก พัฒนารูปแบบมาให้เหมาะสมกับความต้องการในงานตกแต่งกับอาคารสมัยใหม่ ในสไตล์โมเดิร์น ซงึ่ มีการติดตัง้ ในลักษณะแบบแนวตรง ทัง้ นียั้งสามารถประยุกต์ใช้ติดตัง้ เป็นฝ้าเพดาน ผนังม่านกรองแสง กรองลม ได้ อาคารโดยทั่วไปแล้วมักใช้ฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม (CELL CELLING) ทำเป็นฝ้าเพดาน ภายในอาคารซงึ่ นอกจากจะสร้างความสง่าแปลกตาลำ้ สมัยแล้ว ฝ้าตะแกรงแบบนี ้ยังสามารถแก้ปัญหาความเรียบ ภายในอาคารให้เกิดลวดลายและจังหวะของเส้นสายที่ต่อประสานกันอย่างเหมาะสม ฝ้าเพดานแบบตะแกรงมีความ แข็งแรงทนทานสูง มีคุณสมบัติพิเศษคือถอดประกอบได้ง่าย สามารถตกแต่งให้มีสีสันที่สดใส สีไม่ลอก ไม่สกปรก ทำความสะอาดและติดตัง้ ง่าย ไปถึงลักษณะพิเศษอื่นๆ เหมาะสำหรับห้องพักผู้โดยสาร สระว่ายนำ้ ห้างสรรพสินค้า โรงจัดแสดง สถานีรถ โชว์รูม รวมถึงสถานที่อื่นๆ

Reduced Brightness and Glare, HVAC Ventilation, Electric air flow decorative panel, Plastic lighting diffuser, Lighting, Ceiling Grid, Elevator Panels, Under Sprinkler Systems, Fish Tanks, Pet Cages, POP Displays แผงระแนงบังตาEggCrate ราคาไม่แพง นำ้ หนักเบา สวยงาม แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับทำแผงกัน้ กระจายแสงจากหลอดไฟLED/Florescent หรือใช้เป็นแผงระแนงบังตาปกปิด ตกแต่ง งานท่อประปา สายไฟ ระบบแอร์ หลังจากปิดแผงกัน้ ทำให้เกิดความสวยงามแล้ว ด้วยลักษณะของรูตะแกรง ยังทำให้สามารถมีลมจากระบบปรับอากาศหรือแสงไฟผ่านได้ สะดวกง่ายต่อการเปิดบำรุงรักษา ไม่ อับชืน้ ใช้ได้กับทุกสถานที่ เช่น ในห้องนำ้ ห้องครัว ห้องทำงาน โรงเรียน อพาร์ทเม้นท์ คอนโด อาคารสำนักงานหรูๆ งานแสดงสินค้า

Applications: Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Panel
ตะแกรงฝ้าเพดานกั้นช่องแสงบังไฟ Egg Crate Grille Divider

For those who have never been to a farm or dairy, Egg Crates are named after the cardboard grid that farmers would place in a box to keep eggs separate from each other as they were transported to market. On lighting fixtures, they help to control the spill of a soft source by limiting where it can go. In the real world, you may have seen them used in traffic intersections on “Walk” & “Don’t Walk” lights, keeping their lighted messages visible only to those in the crosswalks.

Egg Crates are a valuable accessory for soft light sources. Shaped like a 3D grid, they are available in different strengths, differentiated by their angles of dispersion. So a 40 degree egg crate will limit the dispersion of the soft light to 40 degrees. Due to its wide front diffuser panel, the output dispersion of a soft light can approach 180 degrees, even tho’ its beam angle (the brightest center part of the beam) is closer to 90 degrees. This can lead to light spilling on areas of your set where you don’t want it. The solution used to be large flags positioned on stands & boom arms to keep spill under control, but the fast world of location work made this impractical. With the introduction of the, fast & easy to attach, fabric Egg Crate, it has become much easier to control the spill of soft lights in smaller spaces. By using several smaller grid cells, an Egg Crate only needs to be a few inches deep, compared to the much larger barn doors or flags that would be needed for a similar effect. While it does not have the definitive shadow edge that a large flag would create, they are very effective in keeping spill from building up from on lightly colored walls, which can happen when using numerous lights.

The resulting edge fall?off is very gradual, and that quality can be put to several unique uses:If you start to pan the light slightly away from a subject, you will see the light appear to dim as the Egg Crate grid cells begin to limit the amount of light striking the subject. Because you are not lowering the power to the lamp to cause this dimming effect, the color temperature doesn’t change as it would if you used an electrical dimmer. With two soft boxes as key and fill you can adjust their individual brightness very quickly. You can also take advantage of this gradual fall?off to provide a natural decrease in light intensity as a moving subject comes closer to the light. This keeps the image from becoming over exposed as would normally happen when a subject approaches a light source. Be aware that there is some loss of output when you use an Egg Crate. The amount of loss depends on the narrowness of the cells, so a 30 degree Egg Crate will have smaller cells & less output than a 40 degree. However, it’s usefulness in the difficult task of controlling soft light is too big an advantage to dismiss. Find ceiling lighting panels at GratingThais?. We offer a wide variety of high-quality lighting panels in stock sizes, oversize, completely custom sizes. All are available for simple online purchase or pick up in our store. Since no two lighting fixtures are the same, we can cut each and every panel to the exact size that is needed. We stock clear and opal white styrene panels as well as variations in acrylic and polycarbonate material. We carry up to any sheet sizes (which must be cut for standard shipping rates). Styrene lighting panels are the most economical, lightweight and easy to use solution for almost any fluorescent lighting cover need. Standard sizes fit most drop-in ceiling systems as well many standard fluorescent lighting fixtures. We offer them in many different finishes and colors ready for use in commercial or residential locations including kitchen and bath fixtures, basements, office buildings, schools, garages and recreation rooms. Egg crate louvers/diffusers provide visual comfort and lighting efficiency. The open cell design allows for free air circulation resulting in lower operating temperatures, which increases ballast life and improves lamp performance. Acrylic lighting panels are an economical, lightweight, and much stronger than alternatives. They offer an easy to use solution for all fluorescent lighting cover needs. Like styrene, they are available in multiple finishes and colors and are ready for use in a variety of commercial and residential locations.

แผ่นฝ้าผนังเพดานแบบตะแกรง PP/FRP Open Cell Ceiling

อาคารโดยทั่วไปแล้วมักใช้ฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม (CELL CELLING) ทำเป็นฝ้าเพดาน ภายในอาคารซึ่งนอกจากจะสร้างความสง่าแปลกตาล้ำสมัยแล้ว ฝ้าตะแกรงแบบนี้ ยังสามารถแก้ปัญหาความเรียบ ภายในอาคารให้เกิดลวดลายและจังหวะของเส้นสายที่ต่อประสานกันอย่างเหมาะสม ฝ้าตะแกรงยังมีคุณสมบัติที่สามารถ ปรับให้เข้ากับพื้นที่ทุกรูปแบบ ไร้รอยต่อ เพื่อสร้างความ สวยงามสง่าได้ทุกมุมมอง ให้ความรู้สึกแข็งแรงคงทนในทุกๆช่อง ทำให้ช่องว่างเกิดความเป็นมิติ ฝ้าเพดานแบบตะแกรงมีความแข็งแรงทนทานสูง มีคุณสมบัติพิเศษคือถอดประกอบได้ง่าย สามารถตกแต่งให้มีสีสันที่สดใส สีไม่ลอก ไม่สกปรก ทำความสะอาดและติดตั้งง่าย ไปถึงลักษณะพิเศษอื่นๆ เหมาะสำหรับห้องพักผู้โดยสาร สระว่ายน้ำ ห้างสรรพสินค้า โรงจัดแสดง สถานีรถ โชว์รูมรวมถึงสถานที่อื่นๆ

แผ่นฝ้าผนังเพดานแบบตะแกรง Chancon ผลิตจาก ทั้งวัสดุ ไฟเบอร์กล๊าส และ พลาสติค Poly Propylene คุณภาพพิเศษ ซึ่งแข็งแกร่งทนทานและน้ำหนักเบา โดยผ่านกรรมวิธีการผสมแม่สีเข้าไปในชิ้นงานโดยตรงไม่ใช่เพียงแค่เคลือบผิวไว้ แล้วนำไปเทในแม่แบบ (Mould Grating) ลูกค้าสามารถเลือกเฉดสีสรรได้เองหลากหลาย ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการตกแต่งภายในแต่ละอาคาร มีให้เลือกใช้ ทั้งแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส และแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า นอกจากขนาดและสีสรรที่ เราสรรค์หามาให้สถาปนิกเป็นผู้บรรจง เลือกตกแต่งและดัดแปลงเพื่อสร้างความหรูหราภายในอาคารแล้ว

Home Page of CHANCON (Products Menu)
เมนูหน้าแรก บริษัทแชนคอน – บริษัทเกรตติงไทย

GFRP-Steel-Plastic-PPABS Swimming Overflow Welded Steel Bar GRATING / Composite FibreGlass Casting Ductile Iron MANHOLE COVER ฝาบ่อทึบปิดท่อพักครอบท่อรางระบายน้ำทิ้งสำเร็จรูป ฝาท่อ แมนโฮล เกรตติ้ง / Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating / Curbed Drainage Grating Scupper / Stair Tread Nosing / Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit : ตะแกรงไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ เกรตติ้งเหล็กชุบสังกะสีทนสนิม ตะแกรงดักเศษอาหารขยะฝังในคันหินคสล. ฝาทึบปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสเหล็กหล่อเหนียว แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ อุปกรณ์ตะขอขาแขวนฮุกแผ่นกระดานเพกบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังกำแพงแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง

Contact & Enquiry ติดต่อสั่งซื้อ แผนที่ ราคาส่วนลด
    A. Contact us : ช่องทางติดต่อสั่งซื้อ แผนที่รับสินค้า บัญชีธนาคาร เงื่อนไขการจัดส่ง
    B. Price-Quotation : เช็คราคาสินค้า ขอใบเสนอราคา ส่วนลดพิเศษ
    C. Projects Reference : ตัวอย่างลูกค้า การประยุกต์ใช้ วิธีการเลือกซื้อ
    D. Specification and Services : ความหมาย การสั่งผลิต ติดตั้ง ออกแบบ ผลทดสอบการรับแรง-สารเคมี
    E. About Us (Grating Expert) : Grating Thai | Chancon Group of Company (บริษัท แชนคอน)
    F. Dealer Sales Wanted : ขอเป็นตัวแทนจำหน่าย รับสมัครพนักงานขาย
    G. Shopping Site Map : ราคาสินค้าทั้งหมดของ ตะแกรงระบายน้ำ ฝาปิดบ่อครอบท่อพัก

Overflow Grating ตะแกรงระบายน้ำล้น เกรตติ้งทางเดิน
    1. Plastic PolyPropylene Grating ตะแกรงทางเดินระบายน้ำ พลาสติกชนิดเหนียวแข็งแรงพิเศษ PP
    2. Metal Drainage Grating ตะแกรงโลหะระบายน้ำ-ขั้นบันได ขนาดมาตรฐาน-สั่งทำพิเศษ
    3. Modern Stainless Linear Shower Floor Drainage Grating ตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลสสำเร็จรูป ฝาเกรตติ้งสแตนเลสฟลอร์เดรน
    4. FRP FiberGlass Mould Grating ตะแกรงระบายน้ำไฟเบอร์กล๊าส แผ่นปูพื้นทางเดินในโรงงาน
    5. ABS Swimming Overflow Drainage Grating แผ่นตะแกรงระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำ
    6. Drive HighWay Leaf Side Drain Grating ตะแกรงดักขยะฝุ่นผงคันหินใบไม้ด้านข้างริมฟุตบาท
    7. Tree Guard Grating Paver Frame Cover กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้ สำเร็จรูป
    8. Egg Crate Ceiling Screen แผงระแนงบังตาหน้ากากตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟ กรองลมระบายอากาศ

Manhole Cover ฝาบ่อแมนโฮลปิดครอบท่อพักระบายน้ำ
    9. FRP Manhole Cover ฝาปิดบ่อพัก ฝาท่อไฟเบอร์กล๊าสผสมเรซิ่น (ไม่เป็นสนิม ทดแทนแสตนเลส)
    10. Ductile Cast Iron Manhole Cover (Round/Square) ฝาปิดท่อ ฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียวบำบัดน้ำ
    11. FRP Diamond Top Cover (Special Cut) ฝาปิดบ่อครอบท่อพักไฟเบอร์กล๊าสชนิดสั่งตัดตามขนาด

Grating Equipment เพ็กบอร์ด ฮุค คลิปล็อค แผ่นปิดผิวกันลื่น
    12. PegBoard Hooks แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดเจาะรูติดผนังแขวนเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง ตะขอขาแขวนฮุก
    13. FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส แผ่นปิดพื้นผิวกันลื่น
    14. HDG Steel Grating clip lock clamp fastener คลิปล็อคยึดจับแผงตะแกรง แสตนเลส/เหล็กทนสนิม
    15. FormWork Ties System: TieRod/ThreadBar เหล็กรับแรงทนดึงสูง WingNut WaterStopper
    16. Rustic Golden Sign Color Aluminum Pipe Connectors ข้อต่ออลูมิเนียม สีสนิมดำปัดทอง ไม่ต๊าปเกลียว
    17. Ceiling Trellis Shade Grilles ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตา

CONTACT US : CHANCON GRATINGTHAI
ติดต่อ บจก.แชนคอน – บจก.เกรตติงไทย

แชนคอน ผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้าน ระบบงานฝาตะแกรงระบายน้ำสำเร็จรูป แผ่นปูพื้นทางเดิน แผ่นพื้นยกระดับ ตะแกรงดักขยะข้างฟุตบาท ตะแกรงขั้นบันได แผ่นพื้นยกระดับน้ำหนักเบา ฝาบ่อชำระล้าง ฝาท่อปิดบ่อพัก แผ่นพื้นในลานผลิตเอนกประสงค์ แผ่นรองปูรอบเครื่องจักรกันลื่น แผ่นทางเดินด้านบนระบบบำบัดน้ำเสีย แผ่นกันลื่นขั้นบันไดเหล็กในโรงงาน กระดานเพ็กบอร์ดแขวนเครื่องมือ PegBoard Hooks ทนทานต่อการสึกกร่อนจากทั้งน้ำเค็ม ฝนกรด ปัญหาสนิมและสารเคมี

ตะแกรงเหล็กระบายน้ำสำเร็จรูป ฝาบ่อปิดครอบท่อพัก steel grating manhole cover


Grating_Manhole_Expert | โรงงานผู้ผลิต ขายส่ง-ปลีก | รับสมัคร ตัวแทนจำหน่าย Sales, Dealer, Agent, Distributor || บริษัทแชนคอน โรงงานผู้ผลิตและจำหน่าย FRP Grating ตะแกรงรางระบายน้ำ ตะแกรงทางเดิน ฝาปิดบ่อครอบท่อพักระบบบำบัดน้ำเสีย

CHANCON Co., Ltd. | GratingThai Co., Ltd. ||  (Head office ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม2) เลขที่ 199 ซอยท่าข้าม21/1 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย | 199 Takham21/1 Takham Road, Bangkhuntien Bangkok Thailand 10150 Mobile Phone(Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6     Tel: 02 451 0780-1, Fax: 02 451 0786
E-mail: mkt@chancon.co.th   |     Line@: @ChanCon

Website: http://www.CHANCON.co.th   |   www.GratingThai.co.th http://GRATINGTHAI.com |
http://www.ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ.com www.KanokMat.com www.PongSa.com

FaceBook: https://www.facebook.com/weChancoN
Youtube: http://www.youtube.com/mktchancon
Twitter: http://twitter.com/fibergrating
Google Plus: https://plus.google.com/+ChanconTh
Pinterest: https://www.pinterest.com/FRPSteelGratingManholecover/boards/
Instagram: https://www.instagram.com/fibermanhole_gratingthai/
BlogSpot: http://chanconfrpgrating.blogspot.com/

ภาษาอังกฤษ

Ceiling light shield grille separator Egg Crate Grille Divider power

grid ceiling. Ventilation ceiling cover to hide the electrical plumbing work. Aquarium accessories beautiful

#EggCrate #Grilles #LightingScreen #Diffuser #EggCrateGrilleDiffuser #DividerLighting #AquariumPanel #AquariumPanel #AquariumPanel #AquariumPanel #Grid #Power shield, wind filter #Ventilated sheets #Panel, shading panel, building mask #Scene panel, ceiling sheet, curtain wall, #Lattice, ventilator mask #Ventilating louvers

Used to form a grille to block the LED / Fluorescent light filtering. (Led / Fluorescent) cover, conceal the electrical system, decorate the building. Decorative lighting barrier panel, showcase decoration Used as a replacement for aluminum ventilation ceiling. Used as a decoration for raising beautiful fish. Make room divider panel, wall structure, pond, container, aquaculture container, shrimp, frog, salamander

Egg Crate Grille Divider

Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Panel, Abstract Plastic material board, Egg crate grille with filter, HVAC air return / Double deflection grille, Plastic LED Lighting Diffusers, Filter Media Grids Egg Crate Pond Marine Aquarium, DIY Egg crate Aquarium Cover, Air Ventilation Light Louver for suspended ceiling white plastic Egg crate, Air vector Acrylic Grid Louver: new design supplying ventilation egg crate grilling. Scene, sheet, ceiling, curtain wall Visor, air vent filter mask Louver plate, ventilation holes Covering, concealing electrical work Building decoration

Egg Crate Grille Divider

White Polystyrene Egg crate for air returns and venting

Injection molded 1/2 “Thick x 1/2” x 1/2 “square cell eggcrate louver has a unique interlocking edge design so it can be butted together to form an almost seamless continuous joint.

Nonparabolic plastic louvers are a very economical solution to many lighting and luminous ceiling applications. These louvers are molded in polystyrene or acrylic materials. The white panels are translucent and provide uniform illumination throughout the entire surface.Open cell design allows the light to be transmitted to the working area while reducing glare; in addition, this louver allows nearly unobstructed air movement which will increase the bulb and ballast longevity through more efficient heat dissipation. UL for use under sprinkler systems and can be used in lighting fixture or luminous ceiling applications. The egg crate product is an efficient and e conomical light control device which will reduce glare and provide effective lighting.

 

Egg Crate Grille Divider Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel Light Grille Ornamental fish tank decoration

Material is ABS plastic, can be used for both decoration. Inside and outside the building The appearance is a screen mesh with dimensions. It is designed to look comfortable, feel airy, lightweight, easy to install, convenient, fast, strong and durable for value and beauty. Make the creek building Innovative times The standard format was developed to suit the needs of the decoration of modern buildings. In the modern style, which is installed in a straight line, it can be used as a ceiling, curtain wall, light filter, and wind filter. Buildings generally use aluminum grating. (CELL CELLING) made into the ceiling. Inside the building In addition to creating an elegant, unusual, modern ceiling like this This can also solve the problem of flatness. The interior of the building creates appropriate interlocking patterns and rhythms. Grid-style ceiling Strong and durable It has a special feature that is easy to disassemble. It can be decorated with bright colors, no peeling, not dirty, easy to clean and install as well as other special effects. Suitable for passenger rooms, swimming pools, shopping malls, exhibitions, car stations, showrooms as well as other places

Reduced Brightness and Glare, HVAC Ventilation, Electric air flow decorative panel, Plastic lighting diffuser, Lighting, Ceiling Grid, Elevator Panels, Under Sprinkler Systems, Fish Tanks, Pet Cages, POP Displays EggCrate shading panels, affordable, lightweight, beautiful, durable, suitable for gutter panels. Diffuse light from an LED / florescent light bulb. Or used as a lattice panel for concealing decoration, plumbing work, wiring, air conditioning system after closing the guard panel Resulting in beauty With the nature of the sieve hole It also makes it possible to have air from the air conditioning system or the lights through it. Convenient, easy to open, maintenance, not damp, can be used in all places such as in the bathroom, kitchen, office, school, apartment, condo, luxury office building. Trade show

 

Applications: Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Panel

Egg Crate Grille Divider

For those who have never been to a farm or dairy, Egg Crates are named after the cardboard grid that farmers would place in a box to keep eggs separate from each other as they were transported to market. On lighting fixtures, they help to control the spill of a soft source by limiting where it can go. In the real world, you may have seen them used in traffic intersections on ” Walk “&” Don’t Walk “lights, keeping their lighted messages visible only to those in the crosswalks.

Egg Crates are a valuable accessory for soft light sources. Shaped like a 3D grid, they are available in different strengths, differentiated by their angles of dispersion. So a 40 degree egg crate will limit the dispersion of the soft light to 40 degrees. Due to its wide front diffuser panel, the output dispersion of a soft light can approach 180 degrees, even tho ‘its beam angle (the bri ghtest center part of the beam) is closer to 90 degrees. This can lead to light spilling on areas of your set where you don’t want it. The solution used to be large flags positioned on stands & boom arms to keep spill under control. , but the fast world of location work made this impractical. With the introduction of the, fast & easy to attach, fabric Egg Crate, it has become much easier to control the spill of soft lights in smaller spaces. By using several smaller grid cells. , an Egg Crate only needs to be a few inches deep, compared to the much larger barn doors or flags that would be needed for a similar effect. While it does not have the definitive shadow edge that a large flag would create, they are very. effective in keeping spill from building up from on lightly colored walls, which can happen when using numerous lights.

The resulting edge fall? off is very gradual, and that quality can be put to several unique uses: If you start to pan the light slightly away from a subject, you wil l see the light appear to dim as the Egg Crate grid cells begin to limit the amount of light striking the subject. Because you are not lowering the power to the lamp to cause this dimming effect, the color temperature doesn’t change as it would. if you used an electrical dimmer. With two soft boxes as key and fill you can adjust their individual brightness very quickly. You can also take advantage of this gradual fall? off to provide a natural decrease in light intensity as a moving subject comes closer to the light. This keeps the image from becoming over exposed as would normally happen when a subject approaches a light source. Be aware that there is some loss of output when you use an Egg Crate. The amount of loss depends on the narrowness of the cells. , so a 30 degree Egg Crate will have smaller cells & less output than a 40 degree. However, it’s usefulness in the difficult task of controlling soft light is too big an advantage to dismiss. Find ceiling lighting panels at GratingThais? . We offer a wide variety of high-quality lighting panels in stock sizes, oversize, completely custom sizes. All are available for simple online purchase or pick up in our store. Since no two lighting fixtures are the same, we can cut each and every panel to the exact size that is needed. We stock clear and opal white styrene panels as well as variations in acrylic and polycarbonate material. We carry up to any sheet sizes (which must be cut for standard shipping rates). Styrene lighting panels are the most economical, lightweight and easy to use solution for almost any fluorescent lighting cover need. Standard sizes fit most drop-in ceiling systems as well many standard fluorescent lighting fixtures. We offer them in many different finishes and colors ready for use in commercial or residential locations including kitchen and bath fixtures, basements, office buildings, schools, garages and recreation rooms.Egg crate louvers / diffusers provide visual comfort and lighting efficiency. open cell design allows for free air circulation resulting in lower operating temperatures, which increases ballast life and improves lamp performance. Acrylic lighting panels are an economical, lightweight, and much stronger than alternatives. They offer an easy to use solution for all fluorescent lighting cover. needs. like styrene, they are available

panels, wall ceiling grid PP / FRP Open Cell ceiling

buildings generally use the grill lid alumina. Aluminum (CELL CELLING) made into the ceiling. Inside the building, which in addition to creating an elegant and modern look Grid ceiling like this. Can also solve the problem of flatness The interior of the building creates appropriate interlocking patterns and rhythms. The grille also has features that can Seamlessly adapts to any space to create Beautiful from every angle Gives a feeling of strength and durability in every channel Make the space dimensional Grid ceiling is very strong and durable. It has a special feature that is easy to disassemble. Can be decorated with bright colors, no peeling, not dirty, easy to clean and install. To the other special characteristics Suitable for passenger rooms, swimming pools, shopping malls, exhibitions, car stations, showrooms and other places.

Chancon grille ceiling panels are made from fiberglass and poly Propylene plastic materials, special quality, which is strong, durable and lightweight. Through a process of mixing the primary colors directly into the workpiece, not just the coating. Then poured into the template (Mold Grating). Customers can choose a variety of colors by themselves. Suitable for the interior decoration of each building Available Both square and square And rectangular In addition to sizes and colors that We created it for architects to be elaborate. Choose to decorate and modify to create a luxurious interior of the building.

 

Home Page of CHANCON (Products Menu)Menu Shancon Company – Greating

HomeThai Company

GFRP-Steel-Plastic-PPABS Swimming Overflow Welded Steel Bar GRATING / Composite FibreGlass Casting Ductile Iron MANHOLE COVER Manhole cover, pipe cover, finished drain pipe, manhole grating cover / Anchoring Devices attached Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating / Curbed Drainage Grating Scupper / Stair Tread Nosing / Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit: Plastic Glass Grating Overflow Drainage Around Swimming Pool Edges Rust resistant galvanized steel grating Screens trap food debris buried in the rock. Solid cover, sump cover, manhole cover, fiberglass, ductile cast iron Elevated walkway floor mat Hook equipment, hook, hook, board, pegboard, perforated steel panel, wall mounted, wall hanging, storage equipment, hand tools

Contact & Inquiry Contact to order Map, price, discount

 1. Contact us: Contact to order. Receipt plan, bank account, delivery terms,
 2. Price-Quotation: check product price, request for quotation, special discount
 3. Projects Reference: Customer sample. Application How to buy
 4. Specification and Services: meaning, order, manufacture, installation, design, test results for the strength – chemicals
 5. About Us (Grating Expert): Grating Thai | Chancon Group of Company (Chancon Company)
 6. Dealer Sales Wanted: Request to be a dealer. Recruiting sales staff.
 7. Shopping Site Map: price of all products. Drainage grate Manhole cover, Manhole cover,

Overflow Grating, Overflow Gratewalkway

    Grating1. Plastic PolyPropylene Grating drainage grating. Extra strong tough plastic PP

 1. Metal Drainage Grating Metal drainage grating – steps Standard size – special order.
 2. Modern Stainless Linear Shower Floor Drainage Grating. Stainless SteelCover, Floor Drain

    Grating4. FRP FiberGlass Mold Grating, Glass Fiber Drain Grating Floor mat, walkway in factory

 1. ABS Swimming Overflow Drainage Grating, Overflow Drainage Grating around the edge of the swimming pool
 2. Drive HighWay Leaf Side Drain

    Grating Paver Frame Cover, protection frame around the base of the finished tree.

 1. Egg Crate Ceiling Screen. Ventilation filter

Manhole Cover Manhole cover, manhole cover, drain cover

 1. FRP Manhole Cover, manhole cover, fiber glass cover, resin mixed (no rust, replacement of stainless steel)
 2. Ductile Cast Iron Manhole Cover (Round / Square), pipe cover, ductile iron manhole cover, water treatment

    11.FRP Diamond Top Cover (Special Cut), manhole cover, fiberglass manhole cover, custom made to size,

Grating Equipment Pegboard Hook Clip Lock Anti-slip

    cover plate 12. PegBoard Hooks Perforated Pegboard Wall Mounted Hanging Tool Storage Rack Hooks, legs, hangers,

    hooks13. FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector Anti-slip surface cover

 1. HDG Steel Grating clip lock clamp fastener Stainless steel / rust resistant steel
 2. FormWork Ties System: TieRod / ThreadBar High tensile steel WingNut WaterStopper
 3. Rustic Golden Sign Color Aluminum Pipe Connectors Aluminum connectors. Black rust color brushed gold No taping.
 4. Ceiling Trellis Shade Grilles. Scene, ceiling panels, curtain walls. Fence, handrail, partition panel Slat blinds, awnings

CONTACT US: CHANCON GRATINGTHAI

contact CO., LTD chat Lincoln – CO., LTD grating Thailand

Chantilly Connecticut manufacturers that specialize in particular areas. The finished drainage grate cover system Walkway floor mat Elevated floor slabs The garbage trap next to the footpath Step sieve Lightweight raised floor decks Cleaning well Manhole cover Slabs in the multipurpose production yard Anti-slip matting around the machine Corridor on the top of the sewage treatment system Anti-slip feet, steel steps in the factory. PegBoard Hooks are resistant to corrosion from salt water, acid rain, rust and chemicals.

Grating_Manhole_Expert | Manufacturers, Wholesale – Retail | Recruiting dealers, Sales, Dealer, Agent, Distributor || Chancon Company, manufacturer and distributor of FRP Grating grate, drain. Walkway grate Sump cover, Manhole cover, Wastewater treatment system

CHANCON Co., Ltd. | GratingThai Co., Ltd. || (Head office opposite Central Rama 2) No. 199 Soi Tha Kham 21/1, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok, Thailand | 199 Takham21 / 1 Takham Road, Bangkhuntien Bangkok Thailand 10150 Mobile Phone (Sales): 081 932 7894, 061 647 0184-6 Tel: 02 451 0780-1, Fax: 02 451 0786

E-mail: mkt@chancon.co.th | Line @: @ChanCon

Website: http://www.CHANCON.co.th | www.GratingThai.co.th | http://GRATINGTHAI.com |

http: // www. .com | www.KanokMat.com | www.PongSa.com

FaceBook: https://www.facebook.com/weChancoN

Youtube: http://www.youtube.com/mktchancon

Twitter: http://twitter.com/ fibergrating

Google Plus: https://plus.google.com/+ChanconTh

Pinterest: https://www.pinterest.com/FRPSteelGratingManholecover/boards/

Instagram: https://www.instagram.com/fibermanhole_gratingthai/

BlogSpot: http: //chanconfrpgrating.blogspot.com/

ภาษาอินดดนีเซีย

Ceiling light shield grille separator, Egg Crate Grille Divider,listrik

plafon jaringan. Ventilasi penutup langit-langit untuk menyembunyikan pekerjaan pipa listrik. Aksesoris akuarium yang indah

#EggCrate #Grilles #LightingScreen #Diffuser #EggCrateGrilleDiffuser #DividerLighting #AquariumPanel #AquariumPanel #AquariumPanel #AquariumPanel #Grid # Pelindung daya, filter angin # Lembar berventilasi #Panel, panel bayangan, topeng bangunan #Panel pemandangan, lembaran langit-langit, dinding gorden, # Kisi, masker ventilator # Kisi-kisi ventilasi

Digunakan untuk membentuk kisi-kisi untuk memblokir penyaringan lampu LED / Fluorescent. Cover (Led / Fluorescent), menyembunyikan sistem kelistrikan, mendekorasi gedung. Panel penghalang pencahayaan dekoratif, dekorasi etalase Digunakan sebagai pengganti plafon ventilasi aluminium. Digunakan sebagai hiasan untuk memelihara ikan yang indah. Membuat panel pembatas ruangan, struktur dinding, kolam, wadah, wadah budidaya, udang, katak, salamander

Egg Crate Grille Divider

Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Screen Panel, Abstrak papan bahan plastik, Egg crate grille dengan filter, HVAC air return / Double deflection grille, Plastic LED Lighting Diffusers, Filter Media Grids Egg Crate Pond Marine Aquarium, DIY Egg Crate Aquarium Penutup, Louver Cahaya Ventilasi Udara untuk peti Telur plastik putih gantung di langit-langit, Louver Grid Akrilik vektor Udara: desain baru yang memasok ventilasi peti telur memanggang. Adegan, sprei, langit-langit, dinding gorden Visor, masker filter ventilasi udara Pelat Louver, lubang ventilasi Menutupi, menyembunyikan pekerjaan listrik Dekorasi bangunan

Egg Crate Grille Divider

White Polystyrene Egg crate untuk pengembalian udara dan ventilasi

Injeksi yang dibentuk 1/2 “Tebal x 1/2” x 1/2 “sel kotak eggcrate Louver memiliki desain tepi yang saling terkait sehingga dapat disatukan untuk membentuk hampir sambungan kontinu yang mulus.

Kisi-kisi plastik nonparabolik adalah solusi yang sangat ekonomis untuk banyak aplikasi pencahayaan dan langit-langit yang bercahaya. Kisi-kisi ini dibentuk dari bahan polistiren atau akrilik. Panel putih tembus cahaya dan memberikan penerangan yang seragam di seluruh permukaan. Desain sel terbuka memungkinkan cahaya untuk ditransmisikan ke area kerja sambil mengurangi silau; selain itu, louver ini memungkinkan pergerakan udara yang hampir tidak terhalang yang akan meningkatkan umur panjang bola lampu dan ballast melalui pembuangan panas yang lebih efisien. UL untuk digunakan di bawah sistem sprinkler dan dapat digunakan di perlengkapan pencahayaan atau bercahaya aplikasi langit-langit.Produk peti telur adalah yang efisien dan e perangkat kontrol cahaya berbentuk kerucut yang akan mengurangi silau dan memberikan pencahayaan yang efektif.

 

Egg Crate Grille Divider Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel Light Grille Dekorasi tangki ikan hias

Bahannya adalah plastik ABS, bisa digunakan untuk kedua dekorasi. Di dalam dan di luar gedung Penampilannya adalah jaring layar dengan dimensi. Ini dirancang agar terlihat nyaman, terasa lapang, ringan, mudah dipasang, nyaman, cepat, kuat dan tahan lama untuk nilai dan keindahan. Buatlah bangunan anak sungai Zaman inovatif Format standar dikembangkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dekorasi bangunan modern. Pada model modern yang dipasang dalam garis lurus dapat digunakan sebagai plafon, dinding tirai, filter lampu, dan penyaring angin, Bangunan umumnya menggunakan kisi aluminium (CELL CELLING) yang dibuat menjadi plafon. Di dalam gedung Selain menciptakan plafon yang elegan, tidak biasa, dan modern seperti ini Ini juga bisa menyelesaikan masalah kerataan. Interior bangunan menciptakan pola dan ritme yang saling terkait. Plafon bergaya kisi Kuat dan tahan lama Ini memiliki fitur khusus yang mudah dibongkar. Dapat dihias dengan warna-warna cerah, tidak terkelupas, tidak kotor, mudah dibersihkan dan dipasang serta efek khusus lainnya. Cocok untuk ruang penumpang, kolam renang, pusat perbelanjaan, pameran, stasiun mobil, ruang pamer serta tempat lain

Mengurangi Kecerahan dan Silau, Ventilasi HVAC, Panel dekoratif aliran udara listrik, Diffuser pencahayaan plastik, Penerangan, Kisi Langit-langit, Panel Lift, Di Bawah Penyiram Sistem, Tangki Ikan, Kandang Hewan Peliharaan, POP Menampilkan panel naungan EggCrate, terjangkau, ringan, indah, tahan lama, cocok untuk panel selokan. Cahaya menyebar dari bola lampu LED / florescent. Atau digunakan sebagai panel kisi untuk menyembunyikan dekorasi, pekerjaan pipa, kabel, sistem pendingin udara setelah menutup panel pelindung Menghasilkan kecantikan Dengan sifat lubang saringan Ini juga memungkinkan untuk mengalirkan udara dari sistem AC atau lampu yang melewatinya. Nyaman, mudah dibuka, perawatan, tidak lembab, dapat digunakan di semua tempat seperti di kamar mandi, dapur, kantor, sekolah, apartemen, kondominium, gedung perkantoran mewah. Pameran dagang

 

Aplikasi: Egg Crate Fluorescent Ceiling Grille Lighting Panel Layar

Egg Crate Grille Divider

Bagi mereka yang belum pernah ke peternakan atau perusahaan susu, Egg Crates diberi nama sesuai dengan kotak karton yang akan ditempatkan peternak di dalam kotak untuk menyimpan telur terpisah satu sama lain saat mereka diangkut ke pasar. Pada perlengkapan pencahayaan, mereka membantu mengendalikan tumpahan sumber lunak dengan membatasi ke mana ia bisa pergi. Di dunia nyata, Anda mungkin pernah melihatnya digunakan di persimpangan lalu lintas di “Walk” & “Don’t Walk “lampu, menjaga agar pesan yang diterangi hanya terlihat oleh mereka yang berada di persimpangan.

Egg Crates adalah aksesori berharga untuk sumber cahaya lembut. Berbentuk seperti kisi 3D, tersedia dalam kekuatan yang berbeda, dibedakan oleh sudut penyebarannya. Jadi 40 derajat peti telur akan membatasi dispersi cahaya lembut hingga 40 derajat.Karena panel diffuser depan yang lebar, dispersi keluaran cahaya lembut dapat mendekati 180 derajat, bahkan dari sudut pancarannya (bri Bagian tengah paling terang dari balok) lebih dekat ke 90 derajat. Hal ini dapat menyebabkan cahaya tumpah di area set Anda di mana Anda tidak menginginkannya. Solusinya dulu adalah bendera besar yang diletakkan di atas dudukan & lengan boom untuk menjaga tumpahan tetap terkendali ., tetapi dunia kerja yang cepat membuat hal ini tidak praktis.Dengan diperkenalkannya, cepat & mudah dipasang, Egg Crate dari kain, akan jauh lebih mudah untuk mengontrol tumpahan cahaya lembut di ruang yang lebih kecil. Dengan menggunakan beberapa kisi yang lebih kecil. sel., Peti Telur hanya perlu memiliki kedalaman beberapa inci, dibandingkan dengan pintu gudang yang jauh lebih besar atau bendera yang diperlukan untuk efek serupa. Meskipun tidak memiliki tepi bayangan yang pasti seperti yang akan dibuat oleh bendera besar, mereka sangat efektif dalam mencegah tumpahan menumpuk dari dinding berwarna terang, yang dapat terjadi jika menggunakan banyak lampu.

Tepi yang dihasilkan jatuh sangat bertahap, dan kualitas tersebut dapat digunakan untuk beberapa kegunaan unik: Jika Anda mulai menggeser cahaya sedikit menjauh dari subjek, Anda akan Saya melihat cahaya tampak redup saat sel kisi Egg Crate mulai membatasi jumlah cahaya yang mengenai subjek. Karena Anda tidak menurunkan daya lampu untuk menyebabkan efek peredupan ini, suhu warna tidak berubah seperti semula Jika Anda menggunakan peredup listrik. Dengan dua kotak lembut sebagai kunci dan pengisi, Anda dapat menyesuaikan kecerahan masing-masing dengan sangat cepat. Anda juga dapat memanfaatkan penurunan bertahap ini untuk memberikan penurunan alami dalam intensitas cahaya saat subjek bergerak mendekat ke cahaya. Hal ini menjaga gambar agar tidak terlalu terekspos seperti yang biasanya terjadi saat subjek mendekati sumber cahaya. Ketahuilah bahwa ada beberapa kehilangan keluaran saat Anda menggunakan Peti Telur. Jumlah kerugian tergantung pada sempitnya sel., jadi Peti Telur 30 derajat akan memiliki sel yang lebih kecil & keluaran kurang dari 40 derajat. Namun, kegunaannya dalam tugas sulit mengontrol cahaya lembut terlalu besar keuntungannya untuk diabaikan. Temukan panel pencahayaan langit-langit di GratingThais? . Kami menawarkan berbagai macam panel pencahayaan berkualitas tinggi dalam ukuran stok, ukuran besar, ukuran khusus sepenuhnya. Semua tersedia untuk pembelian online sederhana atau diambil di toko kami. Karena tidak ada dua perlengkapan pencahayaan yang sama, kami dapat memotong masing-masing dan setiap panel sesuai ukuran yang dibutuhkan.Kami stok panel styrene putih bening dan opal serta variasi bahan akrilik dan polikarbonat. Kami menyediakan berbagai ukuran lembaran (yang harus dipotong untuk tarif pengiriman standar). Panel penerangan styrene adalah solusi yang paling ekonomis, ringan dan mudah digunakan untuk hampir semua kebutuhan penutup lampu fluorescent. Ukuran standar cocok dengan kebanyakan sistem plafon drop-in serta banyak perlengkapan pencahayaan fluorescent standar. Kami menawarkannya dalam berbagai hasil akhir dan warna berbeda yang siap digunakan dalam komersial atau lokasi perumahan termasuk perlengkapan dapur dan kamar mandi, ruang bawah tanah, gedung perkantoran, sekolah, garasi, dan ruang rekreasi. Kisi-kisi / diffusers peti telur memberikan kenyamanan visual dan efisiensi pencahayaan. Desain sel terbuka memungkinkan sirkulasi udara bebas yang menghasilkan suhu pengoperasian yang lebih rendah, yang meningkatkan masa pakai ballast dan meningkatkan kinerja lampu. Panel pencahayaan akrilik ekonomis, ringan, dan jauh lebih kuat daripada alternatif. Panel ini menawarkan solusi yang mudah digunakan untuk semua penutup lampu fluoresen seperti styrene, tersedia

, kisi plafon dinding PP / FRP, Plafon Open Cell, pada

umumnya menggunakan grill tutup alumina Aluminium (CELL CELLING) dibuat menjadi langit-langit. Di dalam gedung, selain menciptakan tampilan yang elegan dan modern Plafon kisi seperti ini. Bisa juga memecahkan masalah kerataan Interior bangunan menciptakan pola dan ritme yang saling terkait. Grilnya juga punya fitur yang bisa Beradaptasi dengan mulus ke ruang apa pun untuk dibuat Cantik dari segala sudut Memberi perasaan kekuatan dan daya tahan di setiap saluran Jadikan ruang itu berdimensi Plafon kisi sangat kuat dan tahan lama. Ini memiliki fitur khusus yang mudah dibongkar. Dapat dihias dengan warna-warna cerah, tidak terkelupas, tidak kotor, mudah dibersihkan dan dipasang. Untuk ciri-ciri khusus lainnya Cocok untuk ruang penumpang, kolam renang, shopping mall, pameran, car station, showroom dan tempat lainnya.

Panel plafon grille Chancon ini terbuat dari bahan plastik fiberglass dan poly Propylene, kualitas istimewa, yaitu kuat, tahan lama dan ringan. Melalui proses pencampuran warna primer langsung ke benda kerja, bukan hanya pelapis. Kemudian dituangkan ke dalam template (Mould Grating) Pelanggan dapat memilih sendiri berbagai macam warna. Cocok untuk dekorasi interior tiap bangunan Tersedia Persegi dan persegi Dan persegi panjang Selain ukuran dan warna itu Kami membuatnya agar arsitek menjadi rumit. Pilih untuk mendekorasi dan memodifikasi untuk menciptakan interior bangunan yang mewah.

 

Halaman Muka CHANCON (Menu Produk)Muka Menu Shancon Company – Perusahaan Thailand Yang Bersyukur

Halaman

GFRP-Steel-Plastic-PPABS Swimming Overflow Welded Steel Bar GRATING / Composite fiberglass Casting Besi ulet PENUTUP MANHOLE Penutup lubang got, penutup pipa, pipa pembuangan jadi, penutup kisi lubang got / Perangkat Penahan terpasang Saddle Fixing Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating / Curbed Drainase Grating Scupper / Stair Tread Nosing / Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit: Plastic Grating Overflow Drainage Di Sekitar Tepi Kolam Renang Kisi baja galvanis tahan karat Layar memerangkap puing-puing makanan yang terkubur di batu. Penutup padat, penutup bah, penutup lubang got, fiberglass, besi cor ulet Keset lantai jalan yang ditinggikan Perlengkapan hook, hook, hook, board, pegboard, panel baja berlubang, wall mounted, wall hanging, storage equipment, hand tools

Kontak & Permintaan Kontak untuk memesan Peta, harga, diskon

 1. Hubungi kami: Kontak untuk memesan. Rencana penerimaan, rekening bank, syarat pengiriman,
 2. Harga-Penawaran: cek harga produk, permintaan penawaran, diskon khusus
 3. Referensi Proyek: Sampel pelanggan. Aplikasi Cara Membeli
 4. Spesifikasi dan Layanan: Arti, Pemesanan, Pembuatan, Pemasangan, Desain, Hasil Uji Kekuatan – Bahan Kimia
 5. Tentang Kami (Ahli Grating): Grating Thai | Chancon Group of Company (Chancon Company)
 6. Dealer Sales Ditanya: Permintaan menjadi dealer. Merekrut staf penjualan
 7. Peta Situs Belanja: harga semua produk. Parut drainase Manhole cover, Manhole cover,

Overflow Grating, Overflow Gratewalkway

    Grating1. Kisi drainase Plastik PolyPropylene Grating. PP plastik kuat ekstra kuat

 1. Kisi Drainase Logam Kisi drainase logam – tangga Ukuran standar – pesanan khusus
 2. Kisi Drainase Lantai Kamar Mandi Linear Stainless Modern. PenutupStainless Steel,Lantai

    KisiPembuangan4. Kisi-kisi Cetakan FiberGlass FRP, Kisi Pembuangan Fiber Glass Alas lantai, jalan setapak di pabrik

 1. ABS Swimming Overflow Drainage Grating, kisi-kisi saluran pembuangan di sekitar tepi kolam renang
 2. Penutup Rangka Pengurasan Sisi Daun Drive HighWay

    Penutup Bingkai Paver Melindungi bingkai bingkai di sekitar pangkal pohon yang sudah jadi

 1. Peti Telur Layar Plafon. Filter ventilasi

Manhole Cover Manhole cover, manhole cover, drain cover

 1. FRP Manhole Cover, manhole cover, fiber glass cover, resin campuran (tidak berkarat, penggantian stainless steel)
 2. Ductile Cast Iron Manhole Cover (Round / Square), pipa penutup, penutup lubang besi ulet, pengolahan air
 3. Penutup Atas Berlian FRP (Potongan Khusus), penutup lubang got, penutup lubang dari fiberglass, dibuat sesuai ukuran,

Peralatan Grating, Papan Pasak, Pengait, Kunci Klip.anti selip

    Pelat penutup12. PegBoard Hooks Perforated Pegboard Wall Mount Hanger untuk Penyimpanan Alat Pengait, kaki, gantungan, pengait,

 1. FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector, trim hidung, tepi sudut, panel trim, penutup tangga, fiberglass anti selip. Penutup permukaan anti selip
 2. Pengunci penjepit kunci klip Kisi Baja HDG Baja tahan karat / baja tahan karat
 3. Sistem Ikatan Bekisting: TieRod / ThreadBar High tensile steel WingNut WaterStopper
 4. Konektor Pipa Aluminium Rustic Golden Sign Color Warna karat hitam disikat emas Tidak ada taping
 5. Ceiling Trellis Shade Grilles Scene, panel langit-langit, dinding tirai. Pagar, pegangan, panel partisi Slat blinds, awning

HUBUNGI KAMI: CHANCON GRATINGTHAI

contact CO., LTD chat Lincoln – CO., LTD gratingThailand

pabrikanChantilly Connecticut yang berspesialisasi dalam bidang tertentu. Sistem penutup parut drainase yang sudah jadi Keset lantai jalan Lembaran lantai yang ditinggikan Perangkap sampah di sebelah jalan setapak Langkah saringan Dek lantai ringan yang ditinggikan Membersihkan dengan baik Penutup lubang got Lembaran di halaman produksi multiguna Anyaman anti selip di sekitar mesin Pelat atas jalan setapak, sistem pengolahan limbah Kaki anti selip, tangga baja di pabrik. PegBoard Hooks tahan terhadap korosi dari air asin, hujan asam, karat dan bahan kimia.

Grating_Manhole_Expert | Produsen, Grosir – Eceran | Dealer perekrutan, Penjualan, Dealer, Agen, Distributor || Perusahaan Chancon, produsen dan distributor FRP Grating grating, drainage trough. Parut jalan Penutup, penutup lubangsistem pengolahan air limbah

bahgot,CHANCON Co., Ltd. | GratingThai Co., Ltd. || (Kantor pusat di seberang Central Rama 2) No. 199 Soi Tha Kham 21/1, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok , Thailand | 199 Takham21 / 1 Takham Road, Bangkhuntien Bangkok Thailand 10150 Mobile Phone (Penjualan): 081 932 7894, 061 647 0184-6 Telp: 02 451 0780-1, Fax: 02 451 0786

E-mail: mkt @ chancon. co.th | Line @: @ChanCon

Situs web: http://www.CHANCON.co.th | www.GratingThai.co.th | http://GRATINGTHAI.com |

http: // www. .com | www. KanokMat.com | www.PongSa.com

FaceBook: https://www.facebook.com/weChancoN

Youtube: http://www.youtube.com/mktchancon

Twitter: http://twitter.com/ fibergrating

Google Plus: https : //plus.google.com/+ChanconTh

Pinterest: https://www.pinterest.com/FRPSteelGratingManholecover/boards/

Instagram: https://www.instagram.com/fibermanhole_gratingthai/

BlogSpot: http: //chanconfrpgrating.blogspot .com /