Kanokmat to welcome
ทางคือผู้เชี่ยวชาญด้าน ตะแกรง และ ฝาท่อ ระบายน้ำ Way is a specialist in grates and manhole covers.

แผนที่ MAP LOCATION

         KANOKMAT Company Bank Account Payment
เลขที่บัญชีธนาคารกนกเมท

การชำระเงินค่าสินค้า ลูกค้าสามารถเลือกได้หลายวิธี ดังนี้
    1. ชำระค่าสินค้าที่บริษัทฯ โดยใช้เงินสด หรือโอนผ่านแอพของธนาคาร โดยใช้รายละเอียดเลขที่บัญชีธนาคาร และ QR Code สำหรับการแสกนจ่ายเงิน Easy Pay แม่มณี
    2. ใช้วิธีโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารก่อนแล้วค่อยเข้ามารับสินค้า หรือให้บริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้ตามเงื่อนไขสั่งซื้อขั้นต่ำ